Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung
0931 636 838

NHƠN HỘI NEW CITY

Phân khu 2
Nhà phố thương mại

Nhà phố thương mại

Tổng 502 nền

Diện tích từ 7x18m

Nhà phố liên kế

Nhà phố liên kế

Tổng 1425 nền

Diện tích từ 5x16m

Phân khu 2

Quy mô dự án: 36,09 ha

Tổng mức đầu tư: 9.123,5 tỷ đồng

Không gian xanh: 46,69% (Bao gồm diện tích đất công trình công cộng, dịch vụ, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất giao thông)

Sản phẩm:

- Đất nền nhà phố liên kế thương mại 

- Đất nền nhà phố liên kế

Tổng số nền: 1.927 nền

Phân khu 4
Nhà phố thương mại

Nhà phố thương mại

Tổng 347 nền

Diện tích từ 7x18m

Nhà phố liên kế

Nhà phố liên kế

Tổng 961 nền

Diện tích từ 5x16m

Phân khu 4

Quy mô dự án: 34,16 ha

Tổng không gian xanh: Hơn 1,2 ha

Sản phẩm:
- Đất nền nhà phố liên kế thương mại

- Đất nền nhà phố liên kế

- Hỗn hợp chung cư: 40 tầng

Tổng số nền liền kề/ thương mại: 1.308 nền

Phân khu 9
Liền kề biệt thự

Liền kề biệt thự

Tổng 351 nền

Diện tích từ 7x20m

Nhà phố liên kế

Nhà phố liên kế

Tổng 2055 nền

Diện tích từ 5x16m

Phân khu 9

Quy mô dự án: 45,98 ha

Mật độ xây dựng: 58,94%

Không gian xanh: 41,06% (Bao gồm diện tích đất công trình công cộng, dịch vụ, đất cây xanh, đất bãi đỗ xe, đất giao thông)

Sản phẩm:

- Đất nền nhà phố liên kế biệt thự

- Đất nền nhà phố liên kế

Tổng số nền: 2.406 nền

https://www.nhonhoinewcity.com.vn/
https://www.nhonhoinewcity.com.vn/catalog/view/theme/